Olika grafiska uppdrag

Exempel på grafiska uppdrag jag utfört åt olika uppdragsgivare.
Formgivning av trycksaker, illustrationer, 3d-visualiseringar, hemsidor och filmproduktion.
Uppdragsgivare: Gagnefs kommun, Farled Dalarna, Skapande skola, Stiftelsen Gagnefs Minnesstuga,
Dalarnas försäkringsbolag, Dala-Flodagolv, Outokompo, SSAB.

 • dalarnas_brand1
 • dalarnas_brand2
 • dalarnas_brand3
 • dalarnas_brand4
 • dfgolv2a_limning
 • dfgolv2b_spackel
 • dfgolv4_klubba
 • dfgolv6_torktid
 • djurmo_klack
 • farled_dala1
 • farled_dala2
 • farled_dala3
 • farled_dala4
 • farled_dala5
 • farled_dala6
 • farled_dala7
 • flottbro_kyrkbyn1
 • flottbro_kyrkbyn2
 • flottbro_kyrkbyn3
 • flottbro_oesterfors1
 • flottbro_oesterfors2
 • flottbro_oesterfors3
 • gkultur_affisch1
 • gkultur_affisch2
 • gm100_affisch
 • gminnes_detalj1
 • gminnes_detalj2
 • gminnes_detalj3
 • gminnes_detalj4
 • gminnes_detalj5
 • gminnes_detalj6
 • gminnes_tavla
 • illustr_sylvia
 • koh_affisch1
 • koh_affisch2
 • koh_affisch4
 • skapande_skola1
 • skapande_skola38
 • skapande_skola39
 • skapande_skola40
 • ssab_skiss
 • ssab_skiss2
 • ssabhus2
 • ssabhus3
 • ssabhus4
 • tower
 • vinge